Tin tức

Honda Ô tô Thái Nguyên

Test

21/02/2017

Honda Ôtô Thái nguyên thông báo kế hoạch tuyển dụng như sau:  Giám đốc Đại Lý  SL: 1  Giám đốc kinh doanh SL: 1  Quản đốc sửa chữa chung SL: 1  Nhân viên cố vấn dịch vụ SL: 1 Nhân viên kinh doanh ô tô SL: 10 Nhân viên lắp đặt nội thất SL: 1 […]

View details

hotline

Call for advice on products, services:

Sign up for our newsletter

Information about new products, events and promotions